Voiko tunnelukon aiheuttajan jotenkin ”metsästää” menneisyydestä, ja voiko se olla syntynyt vanhemmalla iällä, vai ovatko syyt aina lapsuudessa?

Skeematerapia

Voiko tunnelukon aiheuttajan jotenkin ”metsästää” menneisyydestä, ja voiko se olla syntynyt vanhemmalla iällä, vai ovatko syyt aina lapsuudessa?

Tämä kysymys on usein pinnalla.

Olemme haluttomia katsomaan kasvuympäristömme aiheuttamia haavoja. Et ymmärrettävästi halua ajatella ja myöntää, että vanhempasi olisivat kenties olleet synnyttämässä tunnelukkojasi.

Skeematerapiassa eli tunnelukkoterapiassa vallitsee perusnäkemys, että tunnelukot kehittyvät kun lapsen emotionaalisiin perustarpeisiin ei vastata.

 

Tunnelukkoterapian kehittäjän Jeffrey Youngin mukaan näitä perustarpeita on viisi ydintarvetta.

 

  1. turvalliset kiintymyssuhteet
  2. autonomisuus, pystyvyys, identiteetti
  3. vapaus ilmaista perusteltuja tarpeita ja tunteita
  4. spontaanius ja leikki
  5. realistiset rajat ja itsehillintä

 

Niin sinun kuin minunkin vanhemmat ovat tehneet parhaansa niillä eväillä, mitä heillä on ollut käytettävissä. Aivan kuten sinä ja minä teemme ja olemme tehneet omien lastemme kanssa.

Se, että uskaltaudut tutkimaan lapsuutesi ilmapiiriä ja vanhempiesi tapaa puhutella ja kohdella sinua, ei tarkoita sitä, että sinä et voisi enää rakastaa vanhempiasi.

 

Varhaiset haitalliset tunnelukot ns. maladaptiiviset skeemat syntyvät varhain, useimmat jo ennen kouluikää, jotkut voivat syntyä jopa ennen puheen kehitystä. Näitä kutsutaan ehdottomiksi skeemoiksi.

Nämä tunnelukot syntyvät niin varhain, että ne muodostuvat ikään kuin osaksi persoonaa ja senpä takia niiden aiheuttamista seuraamuksista on niin vaikea löytää ulospääsyä.

Tunnelukko syntyy ja jää meihin, mutta ongelma syntyy siitä millaisen selviytymiskeinon olet luonut tuon tunnelukon kanssa pärjäämiseksi. Tämä selviytymiskeino, jonka olet luonut lapsena on se, mkä aiheuttaa sinulla haittaa nyt aikuisena.

On olemassa paljon myös ns. ehdollisia skeemoja, jotka usein ovat syntyneet myöhemmässä vaiheessa ja usein ehdottomien skeemojen tueksi.

Tyypillinen esimerkki on vaativuus, joka lähes poikkeuksetta on vajavuuden suoja. Jotta pärjäisit sisäisen vajavuuden tunteen kanssa olet voinut kehittää suojaksesi vaativuuden. Tällöin olet ulospäin tehokas, pärjäävä, vaativa sekä itseä, että muita kohtaan. Näet elämän ja asiat virheiden etsimisen kautta, sinulla on paljon arvosteltavaa. Mutta kukaan ei pääse näkemään, että pelkäät jatkuvasti paljastuvasi.

 

Myöhemmällä iällä tapahtunut äkillinen ja arvaamaton esimerkiksi ero, jätetyksi tuleminen, voi aiheuttaa pelkoa siitä, että uskaltaako enää antautua ihmissuhteeseen. Mutta tämä on luonnollista epävarmuutta, joka ei ole sama asia kuin hylätyksi tulemisen pelko hylkäämisen tunnelukon kautta.

Muutos.

Muutos on kuitenkin mahdollista kun antaa itselleen luvan tutkia tunnelukkojen alkulähteitä.  Lue lisää tunnelukkotyöskentelystä.

 

Kysymys ei ole syyllisten etsimisestä vaikka usein niin ajatellaan. Kysymys on ymmärtämisestä. Kun ymmärrät jonkin asian syntymisen taustat ja ymmärrät miten ja mitä on tapahtunut, sinun on helpompi alkaa ymmärtää omaa mielialaasi ja tunnemaailmaasi ja mahdollisia vaikeuksia olla ihmissuhteissa taikka vaikeutta hyväksyä itsesi.

Tunnelukkotyöskentely on syntynyt, koska pelkkä ajatuksen ja käyttäytymisen muuttamisen ymmärtäminen ei ole ollut riittävää eikä pitkäaikaista muutosta takaavaa isolle joukolle terapiassa käyneitä ihmisiä. Tiedetään, että pysyvämpään muutokseen tarvitaan syvempää ymmärtämistä ja ikään kuin uudelleen kipeiden tunteidenkin kokemista.

-Anneli

 

Miksi tunnelukot aktivoituvat uusissa tilanteissa ja miten niihin voi varautua?

AVAAMON PALVELUT

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *