Olen Anneli Pohjola, kognitiivinen lyhytterapeutti, tunnelukkoterapeutti, Mindfulnessohjaaja, työnohjaaja ja taidemaalari.

Rakastan filosofiaa – totuuden rakastamista. Rakastan psykologiaa – totuuden ymmärtämistä.

Olen apunasi kun olet valmis lähtemään itsetuntemuksen antoisalle tielle. Opit, että kivuliaita tunteita ei tarvitse pelätä. Opit, että tutustumalla itseesi löydät ehkäpä yhden hienoimmista tyypeistä, kenet olet tavannut koskaan.

Tunnelukkojen ohjaamana elämä on tuskallista draamaa. Tai elämä voi olla jatkuvaa varuillaan oloa ja läheisten ihmissuhteiden välttelyä.

Miten sinun elämässäsi tunnelukot näyttäytyvät?  Mitä tarinaa sinä elät todeksi? Haluatko jo luoda ihan oman tarinasi?

 

 

 

 Palautetta mikä Annelin kanssa työskentelyssä on auttanut:

”Kuuntelu ja uusien näkökulmien tuominen onglemiin sekä itsetuntemuksen ja omien reagoimisien analysointi on lisännyt itsetuntemusta.”

Mindfulnesharjoitukset

”Opin huomaamaan paremmin omia koukkujani. Pääsin irti syyllisyyden tunteesta ja ylimitoitetusta velvollisuuden tunteesta jota koen helposti – en kokonaan, mutta ainakin huomaan kun sorrun siihe ja yritän muuttaa ajatustani. Opin armollisuutta itseäni kohtaan.”

”Terapeutin asiantunteva ote ja heti ensimmäisellä kerralla traumaattiseen tapahtumaan meno ja ”siellä työskentely” eniten auttanut konkreettiset työkalut, joita sain omaan arkeeni.”

”Olen saanut ehkä hieman enemmän perspektiiviä asioihin.”

”Vaikean tilanteen avaaminen, ”ensiapu”

 

”Aukaisi tunnelukkoja”

”Oppia tuntemaan oma itseni ja hyväksymään itseni.”

”Olen löytänyt pienen minäni ja oppinut puhumaan hänelle.”

”Keskustelimme asioista niiden alkujuurista lähtien ja kuuntelija oli joku, jolla oli neutraali näkökulma asiaan. Pidin tavasta käydä ongelmakohtia lävitse ja niiden purkamisia, omien muistiinpanojen pitämistä ja niiden solmujen purkamista auki.”

”Jo se on riittänyt että on ollut ihminen joka kuuntelee. Tämän lisäksi olet auttanut jäsentämään minun arvoja ja sitä mikä minulle voisi olla elämässä tärkeää.”

”Olen oppinut ikäänkuin ottamaan etäisyyttä ajatus- ja toimintamalleihini ja kyseenalaistamaan niiden järkevyyttä.

 

Kun tunteet tahtovat viedä mukanaan, muistan aiempaa herkemmin pysähtyä miettimään, miksi reagoin niin kuin reagoin.”

 

 

”Kiitos, käynnit luonasi auttoivat minua kohtaamaan oman sisäisen lapsen ja tunnistamaan erilaisia tunteita.”

”Teet hyvää ja arvokasta työtä.

Terapiatyylisi on keskusteleva ja arvostin kovasti sitä, auttoi itseä enemmän kuin pelkkä yksinpuhelu, ja minusta hienoa, että muutaman kerran laitoit omaa persoonaa peliin kertomalla jotain vastaavaa omasta elämästäsi juuri sopivalla tavalla joka auttoi minua avautumaan enemmän.

 

Arvostin myös tyyliäsi arvioida terapian tarvetta, kun solmut alkoivat avautumaan eikä terapiaa jatkettu keinotekoisesti vain juttutuokiona kun kykenin jatkamaan elämääni nuo uudet opit itsestä muistaen.”

”Kiitos, olit todella avuksi! Palaan varmasti sinulle, jos elämässä tulee vielä vastaavia kriisihetkiä.”

”Koin saavani todella paljon apua sinulta, jo muutamien käyntien jälkeen.Etenkin erilaiset harjoitukset olivat vaikuttavia.Olen suositellut sinua myös ystävilleni. Kiitos!”

”Kiitos avusta!”

”Elämän ilo löytymässä, nyt joku tuntuukin joltakin, jopa naurattaa välillä :)”

”Olet aina läsnä asiakkaan kanssa ja tulee turvallinen ja seesteinen olo.”

”Olet ihana ihminen ?”

 

Blogista voit löytää oivalluksia siitä, miten ja mikä tunnelukko kenties sinun elämääsi häiritsee. Voit saada ymmärrystä, että apua on kuitenkin saatavilla ja elämää hankaloittavista peloista ja uskomuksista voi päästä eroon ja niiden kanssa voi oppia elämään.

Oletko kenties miettinyt miksi elämäsi on hankalaa löytämättä siihen varsinaista syytä. Miksi ihmissuhteet tuntuvat toistuvasti päättyvän saman kaltaisiin ongelmiin? Blogiani lukemalla voit löytää ja oivaltaa syitä mikä voisi olla juuri sinun elämääsi kärsimystä tuottava tunnelukko.

 

Koulutukseni:

Vapaaehtoinen rikossovittelijakoulutus

Kognitiivinen lyhytterapeutti (Kongnitiivisen psykoterapian Master-ohjelma 3,5 v. Integrum Institute)

Voimavarakeskeinen työnohjaaja (Oulun Avoin Yliopisto / Dialogic Oy

Filosofian perusteet  20 op (Oulun Avoin Yliopisto)

Kasvatustieteiden abrobatur 15 ov (Oulun Avoin yliopisto)

Lähihoitaja mielenterveys-, päihdetyö

Sairaanhoidon opintoja 30 ov

Ajankohtaista blogissa

Avaamon verkkokaupassa

Palvelut

avaamoterapia

Työnohjaus

Työnohjauksessa tarkoitus on auttaa ohjattavaa oivaltamaan oma osaamisensa. Voimavarakeskeinen työnohjaus ohjaa nimenomaan siihen, että ohjattava oppii hyödyntämään omat vahvuutensa.

● Coachauksessa voi käydä vaikka vain muutamia kertoja ja tavoitteena on tällöin auttaa löytämään uusia ja myönteisiä ratkaisuja sen hetkisiin haasteisiin työelämässä tai auttaa selkiyttämään mihin on työmaailmassa menossa ja mihin haluaisi päästä.

● Työnohjauksessa tarkoitus on tarkastella työn herättämiä tuntemuksia ja ajatuksia. Tavoitteena on aina auttaa ohjattavaa selkiyttämään työotettaan ja kehittämään ammatillista identiteettiään.

Milloin tarvitset työnohjausta?

● Muutostilanteissa, kun joudut uuteen tilanteeseen tai organisaatiossa tapahtuu isoja muutoksia.

● Uusien työtehtävien tai projektien alussa.

● Tilanteissa jossa koet, että et tiedä miten olisi hyvä toimia.

● Vahvistamaan ammatillista identiteettiä.

● Hoitotyössä.

● Kun huomaat olevasi uupunut työhön.

Työnohjauksessa ja Coachauksessa käytän asiakkaan niin halutessa hyödyksi tunnelukkojen tutkimista. Tunnelukkojensa tunnistamisesta on merkittävä apu työssä jaksamisessa.

Skeematerapia eli tunnelukkoterapia

Skeematerapia eli tunnelukkoterapia on kognitiivisen terapian yksi haara, jossa tavoitteena on oppia tunnistamaan tunnelukkojen aktivoituminen ja pystyä siten tietoisesti valitsemaan, kuinka haluaa tilanteeseen reagoida.

Myötätuntosuuntaisuus ja nimenomaan itsemyötätunto on suurimpia muutoksia viimeaikojen terapia suuntauksissa ja tutkimukset vahvistavat, että itsemyötätunnon oppiminen on tärkeimpiä ja pysyvimpiä muutoksia mikä ylläpitää ja vahvistaa hyvinvointiamme.

Skeemat eli tunnelukot syntyvät perusnäkemyksen mukaan varhaislapsuudessa, kun lapsen emotionaalisiin tarpeisiin ei vastata.

Aikuisuudessa skeemavetoinen käyttäytyminen saattaa hallita arkea ja omaa olemista suhteessa toisiin ihmisiin. Tällöin tunnelukot vaikuttavat elämässämme monilla eri tavoilla, aiheuttaen rajoitteita arkeemme, esimerkiksi ulkopuolisuuden kokemuksena, kielteisyytenä tai häpeänä.

Tunnelukkojen tunnistamisen ohella itsemyötätunnon opetteleminen on tärkein toimintaperiaatteeni.

Asiakkaan kommentti terapiastani:

” Olen käynyt vuosia psykoterapiassa ja koskaan aiemmin ei ole tullut esille, että itseä kohtaan voi alkaa opetella myötätuntoa. Tämä on ollut minulle valtava oivallus ja tuntuu, että päivä päivältä olo helpottaa, kun teen antamiasi harjoitteita.”

Mitä useampi tunnelukko sinulla on, sitä selvemmin elät todennäköisesti skeemavetoista elämää, etkä ole itse elämäsi ohjaimissa.

Tunnelukkokartoituksella pääsemme nopeasti kiinni peruskäyttäytymismalleihin, jolloin ydinongelmat paljastuvat suoraviivaisemmin ja niiden parissa päästään työskentelemään alusta alkaen. Näin voin auttaa sinua auttamaan itseäsi kaikkein parhaiten.

Tavoitteenani on tarjota juuri sellaista ohjausta kuin sinä tarvitset.

Tunnelukkoterapiassa pyritään tavoittamaan ymmärrys siitä, mikä on synnyttänyt tunnelukon ja että tunnelukkojen aktivoituminen aiheuttaa hankaluuksia ihmissuhteissa.

Yhteystiedot

[email protected]

040-5725135

Vastaanottoni sijaitsee Oulussa Pateniemessä, varauksen vahvistuksessa saat tarkemmat osoitetiedot

 

Ajanvaraus / Hinnasto

Alla olevasta linkistä voit halutessasi tulostaa  ja täyttää valmiiksi skeemakartoituslomakkeen ja tuoda sen tullessasi ensimmäiselle tapaamiselle.

Skeemakartoituslomake