Emotionaalinen estyneisyys

Mielen Avaimia verkkokauppa.

Kun skeemana on emotionaalinen estyneisyys, ihminen vaikuttaa tunnetasoltaan lattealta ja hänen itsehillintänsä on tiukka! Paitsi jos hän ylikompensoi skeemaa, silloin hän saattaa yrittää ottaa seuran keskipisteen roolin ja pakottaa itsensä käyttäytymään riehakkaasti tai muuten ”avoimesti”, mutta se todennäköisesti vaikuttaa väkinäiseltä ja tuntuu muista ihmisistä ehkä kiusalliselta.

Estynyt ihminen välttelee kaikenlaisia voimakkaita tunteita, kuten iloa, kiintymyksen osoituksia jne. Hän on tyystin unohtanut millaista on spontaani käytös. Rutiinit ovat tärkeitä, hän keskittyy kaikkeen järkiperäiseen ja jättää tunteet sikseen.

Persoonallisuushäiriössä usein esiintyy emotionaalista estyneisyyttä.

Estyneisyyden syntylähteitä voivat olla esim. kun lapsuudessa spontaanien tunteen ilmaisujen yhteydessä vanhemman tai muun auktoriteetin taholta on saatu lapsi tuntemaan häpeää !

Emotionaalisesti estynyt ihminen voi hyvinkin hakeutua suhteeseen spontaanin ja impulsiivisen ihmisen kanssa. Tällä hän hakee kokemusta välittömyydestä ja tunteiden täyttämästä ilmapiiristä. Hän voi ikäänkuin saada osuutensa tunnemaailmasta kumppaninsa kautta ja kokea luvalliseksi tuntea iloa tms. Suhde voi olla tasapainottava molemmille ellei tule kyllästymisen tai ylenkatsomisen tunteita toisen erilaisuudelle.

Tavoitteena olisi estyneen henkilön kohdalla löytää keinoja ja uskallusta tunteiden ilmaisemiseen.

Mielikuvaharjoittelut ovat tämän skeeman kohdalla hyviä keinoja päästä kosketuksiin tunteidensa kanssa. Ihminen oppii vähitellen, että tunteiden ilmaiseminen ei saa mitään pahaa tapahtumaan, eikä häntä nöyryytetä jos hän ilmaisee iloa jostain asiasta.

-Anneli