Uhrautuminen

Opi pois skeemavetoisesta käyttäytymisestä. Uhrautuvuuden skeema muistuttaa alistumisen skeemaa, mutta toisin kuin alistumisessa uhrautuja kokee tekevänsä vapaaehtoisesti ja omista lähtökohdistaan toisten hyväksi asioita. Skeemalle antautuja antaa loputtomasti muille pyytämättä itselleen mitään. Välttelijä pyrkii taas välttämään tilanteita joissa on kysymys antamisesta tai ottamisesta. Ylikompensoija puolestaan vaikuttaa jopa itsekkäältä antaessaan muille mahdollisimman vähän. Uhrautumisen skeema syntyy herkemmin Lue lisää