Tunnelukon syntyminen.

Skeemat

Tunnelukkojen ajatellaan syntyvän varhain lapsuudessa, kun lapsen emotionaaliset ydintarpeet tai osa niistä jää täyttämättä.

Näitä ydintarpeita on ajateltu olevan viisi olennaista.

Ydintarpeet ovat:

*turvalliset, pysyvät, hoivaavat, suojaavat ja hyväksyvät kiintymyssuhteet lapsuudessa

*oman itsenäisyyden, toimintakyvyn ja identiteetin tukeminen ja säilyminen

*tarpeiden ja tunteiden ilmaisun vapaus

*leikki ja vapaus spontaanisuuteen

*turvalliset, kohtuulliset rajat ja itsehillinnän oppiminen ja siihen tukeminen

Nämä viisi kohtaa ovat perustarpeita ja useimmille vanhemmille on päivän selvää, että lapset tarvitsevat kaikkia näitä. Kuitenkin voi olla, vanhemmat ovat olleet kykenemättömiä luomaan edellytyksiä lapsen kasvuympäristössä joko kaikkiin tai johonkin tarpeeseen.

Haitallisen tunnelukon syntymisen syyn ymmärtäminen, auttaa sinua ymmärtämään itseäsi.

Lapsuuden vahingolliset kokemukset ovat tunnelukkojen syntymisen taustalla. Varhain kehittyvät tunnelukot ovat kaikkein haitallisimpia ja hankalimpia avata.

Ne saavat alkunsa ydinperheen keskellä ja syntyvät jo ennen kouluikää.

Merkittäviä tekijöitä ovat lapsen kokemukset oman itsen hyvyydestä ja merkittävyydestä, jos lapsi ei saa tarpeeksi hyviä kokemuksia, alkaa syntyä käsitys itsestä ei arvokkaana tai ja ei oikeanlaisena. Kun ympäristö ei anna olennaisen tärkeitä pysyvyyden, hyväksynnän ja rakkauden tunteita ja viestiä, alkaa syntyä tunnevajeen ja / tai hylkäämisen tunnelukko.

Traumatisoituminen ja uhriksi joutuminen alkaa synnyttää kaltoinkohtelun, suojattomuuden, vajavuuden tunnelukkoja. Pahoinpitely, hyväksikäyttö, kaikenlainen vahingoittaminen on tällöin kyseessä.

Merkittävä varhaisen vaiheen haitallisia tunnelukkoja synnyttävä elinympäristö on myös liiallinen yltäkylläisyys kaiken hyvän keskellä.

Lapsi on jäänyt vaille elintärkeitä ydintarpeita kuten realistiset rajat ja itsenäisyys. Lasta ei millään tavoin ole kohdeltu huonosti, päinvastoin. Nykyään puhutaan usein ns. Curling-vanhemmuudesta. Vanhemmat eivät osaa ottaa vastuuta lapsen normaaleista epämukavista tunteista. Kyse lienee kuitenkin enemmän siitä, että vanhemmat itse eivät kestä lapsen hankalaa oloa.

Lapselle annetaan kaikki, ettei hän joutuisi kohtaamaan vastoinkäymisen tunteita. Tämä on kuitenkin haitallisten tunnelukkojen kuten riippuvuus ja oikeutus syntysyy. Aikuisena ihminen joutuu jatkuviin hankaluuksiin, koska elämä tuo eteen vastoin käymisiä. Oikeutuksen tunnelukossa henkilö voi käyttäytyä itsekeskeisesti ja hänen empatian kykynsä tuntuu olevan vajavainen suhteessa toisiin ihmisiin. Riippuvuudessa hän ei osaa irrottautua vanhemmistaan aikuisenakaan.

Tunnelukko voi rakentua myös siten, että lapsi sisäistää vanhemman käyttäytymismallin. Pahoinpidellystä tulee myös itsestä pahoinpitelijä. Hän samastuu vanhemman malliin ja siitä tulee myös hänen tapansa olla. Tämä todennäköisesti on pitkälle lapsen synnyin temperamentista riippuvainen mitä hän sisäistää ja mitä ei.

Tunnelukon avaaminen.

Tunnelukot aktivoituvat, kun joudut tilanteeseen, joka muistuttaa sinua jostakin epämiellyttävästä kokemuksesta.

Hankalaa on kuitenkin se, että usein on vaikea tiedostaa, mitä itsessä tapahtuu ja mikä aktivoi tunnelukon.

Tunnelukkojen korjaaminen vaatii aikaa ja ennen kaikkea halua tunnelukon kohtaamiseen. Se on pitkä mutta toisaalta mielenkiintoinen prosessi.

Tunnelukot eivät varsinaisesti häviä, mutta niiden aktivoituminen harventuu ja muuttuu hallittavaksi.

Sama tunnelukko on voinut synnyttää erilaisia selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot aiheuttavat elämässä hankaluuksia. Selviytymiskeinot ohjaavat meitä toteuttamaan tiettyä kaavaa elämässä. Se voi olla välttämistä, antautumista tai ylikompensointia. Joka tapauksessa se on jollain tavalla elämää rajoittavaa tai haittaavaa.

Sen takia tunnelukkoterapiassa on keskiössä uuden näkökulman muodostaminen ja että vähitellen alet opetella erilaista tapaa olla ja ajatella.

Niinpä kun tunnistat itsessäsi jonkin haitallisen toimintamallin, voit alkaa miettiä, miten voisit toimia toisin. Esimerkiksi välttelet sosiaalisia tilanteita. Mikä voisi olla tarpeeksi turvallinen tilanne, johon voisit hetkeksi hakeutua, kuten vaikka työpaikan kahvihuone, päätät olla siellä aluksi kaksi minuuttia jne.

Tunnelukkojen tutkimisessa aloittaminen on nopeasti palkitsevaa. Voit päästä piankin suuriin oivalluksiin, miksi elämä tuntuu tietyissä asioissa hankalalta. Tämä antaa viitettä siitä, mitä elämä voisi olla, jos tunnelukot eivät hallitsisi sitä. Se motivoi ottamaan rohkeita askelia tunnelukkojen tutkimisessa ja kohtaamaan myös ne hankalat tunteet.  Opit, että vaikka tunteet ovat usein jopa epämiellyttäviä, ne ovat kuitenkin vain tunteita. Opit, että se ikävä, mitä on ollut joskus, ei ole enää läsnä muuta kuin tunteissasi ja ajatuksissasi.

Vaikka tunteita ja ajatuksia ei voi väheksyä, opit kuitenkin, että sinulla on valta valita, miten suhtaudut omiin tunteisiisi ja ajatuksiisi. Sinun ei tarvitse olla niiden vanki. Voit lopettaa itsesi kaltoinkohtelun.

Matka alkaa yhdestä askeleesta.

 

Tunnelukkojen vaikutuksista voit lukea e-kirjan muodossa täältä.

 

Hylkäämisen tunnelukko verkkokurssin on lunastanut jo yli 1000 henkilöä ja palaute sydäntä riipaisevan lämmittävää ja nöyräksi vetävää. Kiitos kuuluu teille rohkeille, jotka uskallatte katsoa syvälle sisimpäänne.

 

Palaute: ” ”Kiitos todella paljon kurssista ja avaavista tehtävistä, ohjaavista lempeistä , jämäköistä rehellisistä sanoista. Avaamo on oikein osuva nimi yrityksellesi 🙂 Mietin pitkään lähdenkö ostamaan kurssia…tuntuu, että kaikenlaisia kursseja , on netti pullollaan. Varauksellisuus pisti harkitsemaan 🙂 Tänään olen tyytyväinen valintaani. ”

 

 

-Anneli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *