Onko hylkäämisen tunnelukolla ja vaativuuden tunnelukolla jokin yhteys?

Vaativuuden tunnleukko

Minulle on esitetty kysymys, onko hylkäämisen tunnelukko yhteydessä vaativuuden tunnelukkoon tai päinvastoin.

Ihmisen mieli on monimutkainen ja mieli rakentelee myös monimutkaisia selviytymiskeinoja haavoittavien tilanteiden ja kokemusten perusteella. Selviytymiskeinoiksi tunnelukkojen (skeemojen) kanssa selvitäkseen, mieli on kekseliäs ja kehittää erilaisia tapoja aluksi lapsena selvitäkseen noista tilanteista jotenkin. Myöhemmin nämä keinot muuttuvat sisään kerrostuneen kärsimyksen ja pelon tunteiden sietämisen avuksi ja ikään kuin ”ohjeeksi”, miten välttyä enää vastaavilta kokemuksilta.

Kuitenkin jos olet jo lukenut aiempia kirjoituksiani, olet oppinut, että nämä selviytymiskeinot muodostuvat elämässä tunnelukkoja ylläpitäväksi ja haitallisiksi tavoiksi. Ja myöskin usein jopa ohjaavat sinua kaltoin kohteleviin ihmissuhteisiin.

Tunnelukkojen yhteys.

Ihmisellä on todella harvoin (jos koskaan) vain yksi voimakas tunnelukko. Etenkin ehdottomia skeemoja, eli varhain lapsuudessa syntyviä tunnelukkoja on lähes aina useampi.

Ajattelen sen niin, että jos lapsuuden ilmapiiri on jotenkin tunnelukkoja synnyttävä, niin väistämättä siihen liittyy erilaisia haittaavia tekijöitä.

On aika mahdotonta kuvitella, että vanhempi olisi jotenkin vain hylkäävä, mutta muuten lapsen tarpeet huomioiva.

Yhteys nimenomaan vaativuuden ja hylkäämisen tunnelukon välillä on välillisesti mahdollista ja johtuu juurikin mielemme monimutkaisuudesta.

Hylkäämisen tunnelukkoon liittyy aika usein vajavuuden tunnelukko. Vajavuuden tunnelukko on hylkäämisen lailla ehdoton skeema, joka muodostuu varhain lapsuudessa. Vaativuus sen sijaan muodostuu usein vajavuuden suojaksi myöhemmällä iällä.

Oman kokemukseni mukaan hylkäämisen tunnelukon omaavalla on aika usein (ei kuitenkaan aina) myös vaativuuden tunnelukko.

Yhteys näiden kahden skeeman välillä voidaan nähdä syntyvän juurikin vajavuuden tunnelukon kautta.

Hylätyksi tulemisen tunne voi muodostua hyvin monenlaisten kokemusten kautta. Sen ei tarvitse tarkoittaa varsinaista konkreettista hylkäämistä. Hylätty olo muodostuu lapselle myös sitä kautta, että hän ei koe olevansa hyvä ja hyväksytty.

Jatkuva arvostelu ja huomioimisen puute synnyttävät myös hylkäämisen tunnetta.

Kun lapsi kokee jatkuvasti olevansa epäonnistunut tai ei saa kannustusta aikaan saamisistaan, alkaa syntyä myös vajavuuden tunnelukko.

Vajavuuden suojaksi usein kouluiässä alkaa muodostua vaativuuden tunnelukko. Vaativuus auttaa kestämään sitä tunnetta, että ei ole riittävän hyvä.

Vaativuus usein näyttäytyy päälle päin, ja ihminen voi olla hyvin pärjäävä ja jopa täydellisyyteen pyrkivä. Hän voi vaatia sekä itseltään, että muilta jatkuvasti enemmän ja enemmän.

Näin olet oppinut selviytymään hylätyksi tulemisen pelon ja vajavuuden tunteiden kanssa.

Hankalaa on vain se, että näin ylläpidät ja vahvistat sisäistä epävarmuuden tunnetta ja uuvutat itsesi loputtomalla vaativuudella.

Miten voit selvitä tunnelukoista.

Vaativuuden tunnelukko, varsinkin jos se on voimakas, tekee tunnelukkotyöskentelystä aina erityisen haasteellista.

Toisaalta se on myös hyvä työskentelyn aloituksen ohjaaja, koska vaativuuden huomioon ottaminen ”pakottaa” työskentelemään hitaasti ja syvällisesti.

Sinun on hyvä tehdä itsesi kanssa selväksi oma vaativuutesi ja hyväksyä, että näin on.

Vaativuus aiheuttaa sen, että sinun voi olla vaikea nähdä tunnelukkojen haittoja, joten joudut keräämään todistusaineistoa siitä, mitä haittoja niistä muodostuu.

Vaativalle voi itselleenkin tulla täytenä yllätyksenä oma vajavuuden pelko. Mutta kun sen huomaa, auttaa se ymmärtämään monia asioita itsessään.

Vaativuuden tunnelukko on siis voinut syntyä alun perin hylkäämisen tunnelukon syntymisen syiden perusteella selviytymiskeinoksi.

Hylätyksi tulemisen tunne / kokemus, johon on liittynyt vajavuuden tunnetta ruokkiva viesti, ovat synnyttäneet vaativuuden tunnelukon.

Vaativuus on kuin suojakilpi tai panssari, jonka avulla kestät tuota sisäistä pelkoa, että et ole kyllin hyvä ja jos et ole riittävät niin sinut voidaan hylätä.

Pyri siis ymmärtämään ja tiedostamaan onko sinulla vaativuuden skeema ja tutki sen tuomia haittoja elämääsi.

Hylkäämisen tunne on ihan perustavaa laatua oleva pelko ja haittaa elämää todella monin tavoin ja sen hoitaminen ja ymmärtäminen voi muuttaa elämässäsi kaiken.

-Anneli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *