Kritisoiva ympäristö synnyttää usein vajavuuden tunnelukon

vajavuuden_tunnelukko

Vaativuuden tunnelukko syntyy usein vajavuuden tunnelukon suojaksi.

Vajavuuden tunnelukko on ns. ehdoton skeema, joka tarkoittaa, että se syntyy hyvin varhain lapsuudessa.

Ehdoton pitää sisällään sen, että ihminen kasvaa siinä syvässä uskomuksessa, että on jonkinlainen.

Vajavuus syntyy kritisoivassa ja arvostelevassa ympäristössä. Lapseen sisäistyy uskomus itsestä jotenkin vajavaisena. Hän on joutunut kuulemaan paljon arvostelua joko tekemisistään taikka omaan persoonaan tai ulkoiseen olemukseen liittyen.

Vajavuuteen liittyy usein voimakas häpeän tunne omasta itsestään. Vajavuus ja häpeä ovat sietämättömiä tunteita ja niitä haluaa kaikin keinoin välttää.

Kritisoiva ympäristö synnyttää usein vajavuuden tunnelukon

Tämän seurauksena vajavuuden suojaksi syntyy usein vaativuuden tunnelukko. Eli koska vajavuuden tunteen kanssa on erittäin vaikea elää ja olla muiden ihmisten joukossa, se vaatii suojakseen jotain mikä toimii ikään kuin valeasuna.

Vaativuus voi näyttäytyä arvostelevana ja täydellisyyteen pyrkivänä. Henkilö voi vaikuttaa hyvin itsevarmalta ja kaiken osaavalta. Mutta jos se ilmenee jatkuvana itsen tai / ja muiden arvostelemisena on silloin todennäköisesti kyse vajavuudesta, joka on pukeutunut vaativuuden viittaan.

Kuitenkin on hyvä lähteä ensin ymmärtämään omaa vaativuuttaan, koska sekä vajavuuden, että vaativuuden tunnelukosta kärsivät eivät useinkaan tiedosta itsellä olevan näitä skeemoja.

Vaativuuden ymmärtäminen voi olla ensimmäinen askel lähteä korjaamaan skeemoja. On turvallisempaa aloittaa tuon valeasun purkamista ja siirtyä vähitellen syvemmälle häpeän ja vajavuuden tunteisiin.

Vaativuus vajavuuden suojana on uuvuttava skeema ja sen takia vaativuutta kannatta lähteä murtamaan.

Vajavuuden tunnelukon ylikompensoiminen näkyy ihmisessä

  • kritisointina
  • torjuvuutena
  • toisaalta vain oma tapa tehdä tuntuu olevan ainoa oikea tapa
  • jopa hutiloivana työtapana
  • toisilla taas antautumisena skeeman valtaan ja se on loputonta perfektionismiin pyrkimistä.

Vaativuus ja vajavuus ovat lopulta niin toisiinsa yhteydessä olevat tunnelukot, että niitä kannattaa lähteä tutkimaan yksi kerrallaan. Vaativuudesta aloittamisessa on se hyöty, että omien tunteiden sietäminen tutkimusmatkan aikana harjaantuu.

Vaativuuden syntyminen vajavuuden suojaksi on auttanut henkilöä selviytymään muiden ihmisten joukossa. Vaativana ja itsevarman oloisena, on helpompi olla muiden joukossa, kuin häpeän ja vajavuuden tunteiden kanssa.

Vajavuus haluaa suojautua ja olla näkymätön ja vaativuuden viitan alle on helppo piiloutua. Olet kuitenkin jatkuvassa pelossa, että paljastut. Koet että et ole ansainnut oikeasti kaikkea arvostusta taikka et ole oikeasti ollut opinnoissasi hyvä jne. Voit kokea olevasi huijari, joka on saanut pätevyytensä jotenkin väärin perustein.

Vaativuus on tunnelukkona loputtomasti vaatimuksia asettava ja tyytymätön kaveri.

Elät jatkuvassa paineen tunteessa ja koet koko ajan, että jotain pitäisi tehdä enemmän tai paremmin. Sinulla voi olla koko ajan uusia tavoitteita, joihin pyrit tai et saa ehkä oikein mistään valmista koska pelkäät, että se ei ole riittävän hyvin tehty.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *