Työnohjauksen merkitys hoitoalalla.

Olen erityisen kiinnostunut terapeuttien ja ylipäätään sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskentelevien ihmisten ymmärryksestä omien tunteidensa tunnistamisen ja ymmärtämisen merkityksestä työssään ihmisten parissa.

Omien ns. vastatunteiden tunnistamisen ja ymmärtämisen merkitys on suuri silloin kun on kyse ihmisten auttamisesta. Vastatransferenssin tutkiminen on monesti vähäistä ja sen tutkimista voidaan pitää liian kiusallisena tai voi olla jopa, että  työnohjaaja ei halua kohdistaa kiinnostustaan sitä kohtaan koska se voi aiheuttaa työnohjattavassa  monenlaisia tunteita ja jos työnohjaaja ei ole valmis ”kestämään” niitä se voidaan ohittaa mutta uskon, että se auttaisi paljon oman työn tekemisessä sekä jaksamisessa.

Työnohjauksessa voi tulla esiin ymmärrys siitä, että voi olla itse jopa esteenä asiakkaan/potilaan edistymiselle jos ei tunnista omia ennakkokäsityksiään tai tulkintojaan asiakkaastaan, jotka voivat liittyä hoitavan henkilön omaan elämän historiaan ja tapahtumiin.  Asian paljastuttua vaikkapa työnohjauksessa se on parhaimmillaan käänteentekevää terapeutin suhtautumisessa asiakkaaseen ja sitä myötä asiakkaan edistymiselle omissa vaikeissa ongelmissaan.

Ihminen on samanlainen ihminen omine elämän kokemuksineen olipa hän sitten terapeutti tai putkimies. Jos ei ole kiinnostunut tutkimaan omaa suhtautumistaan maailmaan ja ihmisiin se voi luoda esteitä ymmärrykselle suhteessa ihmisiin sekä yksityisesti, että työn puitteissa.

Työnohjauksen merkitys siksi on erityisen merkityksellinen ihmisten auttamistyössä. Useimmiten parhaat ihmissuhdeammattilaiset tuntevat itsensä ja heikot kohtansa, tyydyttämättömät tarpeensa ym. sekä tiedostavat milloin on syytä olla tarkkana, että ne eivät ole esteenä asiakkaan auttamisessa.

Vastatunteiden tutkiminen on itsensä haastamista rehellisyyteen omien motiiviensa suhteen ja itsensä rehellisesti katsomista vaikeissakin tilanteissa. Se on myöntämistä, että vaikka olisi kuinka ammattilainen, voi joutua tilanteisiin joissa omat tunnelukot aktivoituvat ja vaikuttavat työhön mutta niiden tiedostaminen ja tunnistaminen ja tunnustaminen itselleen antaa todennäköisesti entistä enemmän vahvuuksia ja taitoja tehdä työtään asiakkaan eduksi.