Työnohjaus ..

Työnohjaajana toivon osaavani luoda sellaisen luottavaisen ilmapiirin, että myös se mitä ei sanota ääneen mahdollistuisi jossain vaiheessa tulevan sanotetuksi jos se on tärkeää.

Haluan olla kannustava ja positiivisten ja toimivien asioiden lisäämiseen tähtäävä. Toivon voivani välttää kaikenlaista arvostelua ja arvottamista, sekä tietämistä. Itse näen, että tehtäväni työnohjaajana on auttaa työyhteisöä tai yksilöä löytämään niitä voimavaroja mitä ei ole juuri sillä hetkellä huomioitu tai hoksattu ottaa käyttöön.

Lähden jokaiseen työnohjaus tilanteeseen siitä lähtökohdasta, että kysymyksessä ihmisten välisiä kohtaamisia. Ammatilla tai asemalla ei ole mielestäni kovin suurta merkitystä. Ns. case-tapauksissa uskon myös, että tieto ja taito löytyy itse työyhteisöstä tai työntekijästä ja minun tehtäväni on vain auttaa sen tiedon oivaltamisessa ja käyttöönotossa.

Perusajatukseni on, että jokainen meistä pyrkii onnistumisiin ja tyytyväisyyteen niin työssä kuin muussakin elämässä. Joskus keinot voivat olla sellaisia, että ne eivät välttämättä johda omalta tai omien asiakkaiden/potilaiden/työkavereiden/esimiesten ym. kannalta  optimaaliseen ilmapiiriin tai mahdolliseen tulokseen/päämäärään ja silloin työnohjauksesta voi olla apua sen oivaltamisessa mitä ehkä olisi hyvä tehdä toisin tai ajatella toisesta näkökulmasta.  Tässä uskon, että minulla on vahvuuksia olla apuna, olla ikäänkuin hetkellisesti valonlähteenä, jotta itse voit löytää oikean polun 🙂