Minä työnohjaajana.

Työnohjaajana haluan olla ihmisen omaa näkemystä ja ammattitaitoa kunnioittava. En näe, että minun tehtäväni olisi kertoa miten joku asia kuuluisi tehdä tai  miten työyhteisössä olisi sopivaa olla.

Toivon, että saan viritettyä yhteistä kiinnostusta siihen millä tavalla ja mitä muutoksia pitäisi tehdä, jos pitäisi..

Työnohjaus on onnistunut jos ihmisessä/ihmisissä herää uusia ajatuksia ja uusia tapoja asioiden tai työtehtävien hoitamiseen aletaan pohtimaan yhdessä työyhteisön kanssa.

Uskon lujasti siihen, että ratkaisut ja muutoksen avaimet ovat aina ihmissä itsessään ja minun tehtäväni on ehkä yrittää auttaa huomaamaan reitit ja keinot, jotka eivät ole tulleet vielä näkyviksi.

Tärkein viestini aina myös työpaikalle on se, että jos meissä on t a h t o ymmärtää toisiamme niin asiat yleensä järjestyvät. MIelelläni liitän myös työnohjaukseen myötätuntoisen ja ymmärtävän ja tiedostavan ajatuksen oppimisen tärkeyden.

-Anneli