Lapsimoodit

Jeffrey E. Youngin mukaan tunnistettavissa on neljä eri lapsimoodia, joihin saatamme ”mennä” skeeman aktivoituessa. Nämä moodit ovat haavoittuva lapsi, vihainen lapsi, impulsiivinen/kuriton lapsi sekä tyytyväinen lapsi.

Tyytyväinen lapsi moodissa mikään malapdiivinen l. haitallinen selviytymismalli ei aktivoidu koska lapsi kokee saaneensa tarpeeksi rakkautta, huomioita ja turvaa.

Haavoittuvan lapsen moodissa henkilö vaikuttaa pelokkaalta, surulliselta, avuttomalta tai jotenkin siltä, kuin olisi hukkumaisillaan. Sisäinen lapsi kaipaa epätoivoisesti vanhempaa, joka pitäisi huolta ja rakastaisi ja on valmis sietämään melkein mitä tahansa saadakseen välittävää huomiota ja huolenpitoa.

Haavoittuvuus on voinut syntyä lapsuudessa pahoinpitelevän vanhemman, hylkäävän vanhemman tai kritisoivan vanhemman ansiosta.

Haavoittuvan lapsen moodiin voi liittyä melkein mikä tahansa skeema, riippuen haavoittuvuuden syntysyistä, tämän vuoksi haavoittuvan lapsen moodi on tervehtymisen kannalta tärkein hoidettava  moodi.

Vihaisen lapsen moodissa, ihminen on suorastaan raivostunut. Tässä moodissa ihminen reagoi vihaisuudella kun hänen tarpeisiinsa ei vastata ja hylkäämisen, tunnevajeen, epäluottamuksen ja alistumisen skeemat tai joku näistä aktivoituu. Pieni lapsi raivostuu ja tuntee vihan tunteita kokiessaan kohtuuttomia rangaistuksia tai muuten vahingoittavaa kohtelua.

Kun skeema aktivoi vihaisen lapsen moodin, henkilö voi olla hyvin suorasanainen ja loukkaava tai räyhätä raivon vallassa.

Impulsiivisen ja kurittoman lapsen moodissa ihminen ei piittaa juurikaan säännöistä tai rajoista. Hän ei välitä muiden ihmisten tunteista, eikä tarpeista vaan tässä moodissa hän haluaa kaiken haluamansa heti ja välittömästi. Henkilö ei pysty pitkäjänteisiin suunnitelmiin, eikä kestä turhautumista.

Tähän moodiin tavallisimmin kytkeytyvät skeemat ovat oikeutus ja riittämätön itsekontrolli.

 

-Anneli