Rankaisevuus

Päästä itsesi ja läheisesi piinasta ja opettele hyväksyntää:

Mielen Avaimia verkkokauppa.

Verkkovalmennukset

Rankaisevuuden skeemalle antautuja käyttäytyy ankarasti, jopa raa`asti läheisiään kohtaan. Rankaisevuus kohdistuu usein myös itseen.

Välttelijä yrittää vältellä tilanteita joissa voi joutua arvostelun kohteeksi.

Ylikompensoija antaa kaiken anteeksi, mutta kerää tällä tavoin vihaa sisälleen.

Rankaisevuuden skeeman sanelemana ihminen kokee, että kaikkia -myös häntä itseään pitää rangaista virheistä. Hän on suvaitsematon ja moralisoiva. Perususkomus on, että ihminen ei ansaitse oikeastaan anteeksiantoa, vaan nimenomaan rangaistuksen. Ihmiseltä puuttuu armollisuus elämää ja inhimillisyyttä kohtaan.  Henkilön äänensävy on syyttävä ja kylmä. Hänen mielestään rangaistuksen on hyvä olla voimakkaampi suhteessa tekoon.

Rankaisevuuden skeeman kantajalla on usein myös vaativuuden, sekä vajavuuden skeemat. Vajavuuden skeema aiheuttaa sen, että myös itseään kuuluu rangaista.

Rankaisevuuden skeemalle voidaan hoitosuhteessa esim. lähteä etsimään todisteita jotka kumoavat rankaisevuuden tehokkuuden. On olemassa lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että rankaisevuus on tehoton keino saada aikaan muutosta käyttäytymisessä. On voitu todeta, että rankaisevien vanhempien lapset toimivat kielletyllä tavalla kun vanhemmat eivät ole paikalla. Mutta taas jos lapsille on kerrottu miksi joku käyttäytyminen ei ole suotavaa, he pyrkivät toimimaan ”oikein” olipa sitten vanhemmat läsnä tai ei.

Rankaisevuutta pyritään lieventämään, tutkimalla henkilön kanssa rankaisun kohteeksi ajatellun ihmisen syitä käyttäytymiselleen, esimerkiksi oliko henkilön aikeet kenties hyvät vai pahat? Ja jos todetaan, että tarkoitus oli hyvä, onko siinä tapauksessa rangaistus oikea ratkaisu vai voisiko antaa anteeksi kömmähdyksen ?

Pyritään opettelemaan empatian ja anteeksi antamisen kykyä. Yritetään ymmärtää, että ihmiset ovat epätäydellisiä, ja myöskin saavat olla epätäydellisiä.

Rankaisevuuden skeema syntyy lähes aina rankaisevan vanhemman sisäistyksestä. Mielikuva työskentelyllä lähdetään hakemaan erillisyyttä vanhemman ”ääneen” ja kerrotaan sille, että en aio enää kuunnella tuomitsevaa puhetta.

Elämän asenteena rankaisevuus ja tuomitsevuus ovat toistuvan masennuksen ylläpitäjinä tehokkaita.

 

-Anneli