Hyväksynnän/tunnuksen haku

Vahvista itseäsi opettelemalla tunnistamaan skeemavetoinen käytöksesi:

Verkkovalmennukset

Hyväksynnän haku tunnelukkona aiheuttaa ihmisessä käsityksen, että hänen on miellytettävä kaikkia ihmisiä. Ja samalla hänellä on kuitenkin jatkuva pelko ja tunne siitä, että joku ei pidä hänestä.

Hänen toimintaansa ohjaa kokoajan tarve saada näkyvää ja kuuluvaa hyväksyntää muilta ihmisiltä ja kun ymmärrettävästi aikuisten ihmisten keskuudessa se ei ole realistinen odotus, niin ihminen on jatkuvassa tyytymättömyyden ja tyhjyyden tunteen vallassa.

Hyväksynnän hakuun liittyy usein myös uhrautuvuuden tai / ja alistuvuuden skeema. Tällainen ihminen on usein kiltti ja pyrkii kaikinkeinoin sopeutumaan joukkoon. Mutta hänellä on sisäinen olo ulkopuolisuudesta ja siitä, että häntä ei hyväksytä.

Hyväksynnän haku estää ihmistä toteuttamasta itseään tavalla jolla haluaisi koska kaikki hänen huomionsa menee itsen kautta siihen, että mitähän muut ajattelevat minusta. Hänen on vaikea keskittyä olennaiseen esim. työporukassa tai opiskeluryhmässä, kun koko energia suuntautuu jatkuvaan itsen arvioimiseen ja pelkoon olenko oikeanlainen.

Henkilö jolla on hyväksynnän haku skeemana, kokee olevansa arvokas ihminen vain jos muut osoittavat hyväksyyntää hänelle ja ihmiset hyväksyvät hänet jos hän on pidetty ihminen ja toisaalta jos saa ihmiset jotenkin ihailemaan itseään, saa huomiota ja on pidetty ja on arvokas jne… pyörä pyörii.

Hyväksynnän hakija ei ole tietoinen siitä, mitkä ovat hänen omia ja aitoja tunteita ja tuntemuksia. Hän ei tiedosta luontaisia taipumuksiaan koska kaikki hänen voimavaransa ovat menneet siihen mitä hän olettaa toisten haluavan häneltä.

Terapiassa päämääränä on löytää aito itseys ja oppia huomaamaan minkälaisia arvoja hän kunnioittaa ja haluaa noudattaa, Onnellisuus löytyy siitä, että saa olla se ihminen millainen on oikeasti!

 

-Anneli