Alistuminen

Alistumisesta voi opetella pois:

Verkkokurssit

 

Alistumisen skeemalle antautuja, antaa muiden hallita tilanteita ja tehdä valinnat puolestaan.

Skeeman välttelijä pyrkii välttelemään kaikenlaisia konfliktitilanteita ja luovii ikäänkuin välimaastossa, ettei tarvi ottaa kantaa tai joutua tilaneisiin jossa pitäisi tehdä päätöksiä.

Ylikompesoija saattaa puolestaan voimakkaasti kapinoida auktoriteetteja vastaan.

Alistumisen skeema kuuluu ns. muut-suuntautuneisuus skeemojen joukkoon. Siinä henkilö kokee olevansa pakotettu toimimaan toisten määräämällä tavalla joko rangaistuksen tai hylkäämisen pelosta.

Alistumista on kahdenlaista, joko henkilö sivuuttaa omat tarpeensa ja toiveensa ja alistuu muiden vaatimuksille tai tunteiden tasolla hän tukahduttaa tunteensa, joka on usein kätkettyä vihaa, koska pelkää toisen maksavan samalla mitalla takaisin.

Alistuminen perustuu jonkinlaiseen koston pelkoon, ihminen kokee, että hänen on pakko toimia niin.

Alistuessasi koet, että tunteesi ja tarpeesi eivät ole tärkeitä ja peität ne. Tästä seurauksena kuitenkin on vihan kasautuminen sisällesi, joka aiheuttaa harkitsematonta käytöstä, vihan purkauksia, läheisistä ihmissuhteista vetäytymistä, päihteiden väärinkäyttöä sekä erilaisia psykosomaattisia oireita.

Alistumsen tunnelukko johtaa helposti välttämiskäyttäytymiseen, esim. parisuhteissa voi tulla voimakas ahdistuminen ja ansaan jäämisen tunne.

Kuitenkin yleisin alistumisen tunnelukon aiheuttama käyttäytymismuoto on antautuminen, eli olet ylimukautuvainen mutta sisimmässäsi koet, että sinulle ei ole vaihtoehtoja, olet auktoriteettien armoilla.

Hoidossa pyritään hakemaan todistusaineistoa sille, että omien toiveiden ja tarpeiden ilmaiseminen ei johda kostotoimenpiteisiin muiden taholta.

 

-Anneli

>>AJANVARAUS<<