Kognitiivisesta psykoterapiasta.

Kognitiivisen psykoterapian mukaan ihmisen monia inhimillisiä toimintoja ohjaavat sisäistetyt mallit itsestä sekä elinympäristöstä. Eli minun tulkitsemana se tarkoittaa sitä, että olemme jo lapsuudessa omaksuneet tietynlaisen käsityksen itsestä ja muista ihmisistä suhteessa itseen, sekä siitä miten maailma ”pyörii” ympärillämme.  Tämän käsityksen ja sisäistetyn tiedon pohjalta tulkitsemme ja havainnoimme elämää, omaksumme uutta tietoa ympäröivästä todellisuudesta sillä perusteella mikä on oma käsityksemme elämästä.

Jos sisäiset mallimme ovat myönteisiä ja avoimia ja olemme saaneet kasvaa kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, silloin todennäköisesti suhteutamme uutta tietoa ympäriltämme avoimesti ja luottavaisesti ja kykenemme reagoimaan tilanteisiin avoimesti ja uteliaasti. Saamme uusia kokemuksia ja uusia tuttavuuksia, jotka vahvistavat entisestään positiivista kokemusta omasta itsestä suhteessa ympäröivään todellisuuteen.

Jos taas meillä on sisäisiä malleja, jotka ovat muodostuneet lapsuudessa suojaksi jotakin epämiellyttävää tai haavoittavaa kokemusta vastaan, silloin havainnoimme maailmaa siitä käsin ja valikoimme vain sitä tietoa ympäristöstä ja ihmisistä joka entisestään vahvistaa tätä haitallista mallia sisällämme ja ajaa esimerkiksi entistä enemmän yksinäisyyteen tai muuhun kärsimystä ylläpitävään kehään.

Toisinsanoen ihminen hakee aina ympäriltään sitä tunnetta mikä tuntuu tutulta ja minkä suhteen itsellä on jo valmis käyttäytymismalli ja sisäinen tieto miten siinä tilanteessa tulee käyttäytyä. Se on tietysti surullista koska silloin vahvistamme kokoajan omaa elämää rajoittavaa mallia.

Kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään  yhdessä asiakkaan kanssa löytämään nämä mallit ja toistot ja sitä kautta kun ne tiedostetaan on ihmisellä mahdollisuus nousta niitä vastaan ja alkaa aktiivisesti muuttamaan eli ns. uudelleenmuotoilemaan käsitystä elämästä ja itsestä.

Asiakas ja terapeutti muodostavat yhdessä asiantuntijatiimin, joka alkaa huomioimaan haitallisia malleja ja nostaa ne päivänvaloon, jotta niitä vastaan  voi alkaa muodostamaan positiivisia ja elämän laatua parantavia ajatus- ja käyttäytymistapoja.

Tässä uudelleenmuotoilussa oman näkemykseni mukaan on hyvä toimintapari kognitiiviselle otteelle skeematerapia, joista poimitaan asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivat palaset.

-Anneli