Epäluottamuksen tunnelukko

Kurssit

 

Epäluottamuksen / kaltoinkohtelun / hyväksikäytön tunnelukko  saa aikaan tunteen, että keneenkään ei oikeastaan voi luottaa.  Kaltoinkohtelu kuuluu myös ns. ehdottomiin skeemoihin eli ovat ehdottomia uskomuksia itsestä ja muista.  Kaltoinkohtelun skeema syntyy kun ne ihmiset joiden kuuluu suojella lasta, eivät suojelleet, kuulleet, nähneet vaan joko vahingoittivat tai eivät suojelleet vahigoittajalta.

Aikuisena tämä skeema saa sinut olemaan varovainen ihmissuhteissasi. Toisaalta voit toistuvasti ajautua hyväksikäyttävien ja kaltoinkohtelevien ihmisten seuraan, voi olla että, et osaa irrottautua suhteesta jossa sinua kohdellaan huonosti tai käytetään hyväksi.

Kaltoinkohtelun tunnelukko on yksi vaikeimmista ja vahvimmista. Siitä on vaikea päästä omin voimin irti. Se aiheuttaa yleensä vakaviakin ihmissuhdeongelmia, voit antaa kohdella itseäsi huonosti tai voit ehkä kohdella itse muita huonosti.

Hyväksikäyttö jättää lapseen hämmennystä ja syyllisyyttä, aikuisena viha ja kärsimys kytevät pinnan alla ja itseinho on monesti myös hallitseva tunne.

Epäluottamuksen tunnelukolle antautuminen : ihminen valitsee epäluotettavia ja kaltoinkohtelevia kumppaneita, toisaalta hän on yliuvarovainen ja epäluuloinen muita ihmisiä kohtaan.

Tunnelukon välttäminen: Ihminen välttelee läheisiä ihmissuhteita, eikä avaudu tai uskoudu kenellekään.

Ylikompensointi: Kaltoinkohtelee tai hyväksikäyttää itse muita tai käyttäytyy jopa liioitellun luottavaisesti.

 

-Anneli